Αρχικά βλέπουμε ολόκληρη τη σελίδα με τα ονόματα.

Χρησιμοποιώντας τον δείκτη και τον αντίχειρά μας ζουμάρουμε στο πρώτο όνομα της σελίδας. Το φέρνουμε δίπλα στο μικρό κόκκινο βελάκι στο πάνω αριστερά μέρος της εφαρμογής.

Πατώντας στο πλαίσιο "Ονοματεπώνυμο", εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.

Αν το πληκτρολόγιο είναι στα αγγλικά, το αλλάζουμε στα ελληνικά.

Μπορούμε είτε να πληκτρολογίσουμε απευθείας το ονοματεπώνυμο, είτε να πιέσουμε το κουμπί της φωνητικής πληκτρολόγησης ()

Διαβάζουμε δυνατά και καθαρά το ονοματεπώνυμο. Αν δεν αναγνωριστεί σωστά ή ολοκληρωμένα, διορθώνουμε με το πληκτρολόγιο.

Επιλέγουμε το φύλο μέσω του κουμπιού δίπλα στο ονοματεπώνυμο.

Πιέζουμε το δεξί κίτρινο βελάκι ώστε να περάσουμε στο πεδίο "Καταγωγή".

Με το δείκτη μας, μετακινούμε την εικόνα ώστε να εμφανιστεί το αντίστοιχο πεδίο στην οθόνη.

Χρησιμοποιούμε τη φωνητική πληκτρολόγηση ώστε να καταχωρίσουμε και αυτό το πεδίο.

Διαβάζουμε δυνατά και καθαρά την καταγωγή. Διορθώνουμε με το πληκτρολόγιο.

Πατώντας το δεξί κίτρινο βελάκι περνάμε στον αριθμό μητρώου. Μετακινούμε την εικόνα, αν χρειάζεται. Πληκτρολογούμε τον αριθμό στο πλαίσιο. Μπορεί να βρούμε αριθμούς που αποτελούνται από δύο μέρη, χωρισμένα με μια πάυλα, πληκτρολογούμε ότι ακριβώς βλέπουμε.

Κάποιοι αριθμοί μητρώου έχουν το γράμμα Α, Β, Γ ή Μ δίπλα τους. Αν βρούμε κάτι τέτοιο, πατάμε το αντίστοιχο κουμπάκι στα δεξιά του πλαισίου.

Αφού τελειώσουμε, πατάμε το μπλε εικονίδιο () στο κάτω δεξιά μέρος του πληκτρολογίου. Τώρα, το κουμπί αποθήκευσης της εγγραφής ( +) πρέπει να είναι ενεργό.

Αφού πατήσουμε το κουμπί αποθήκευσης της εγγραφής, εμφανίζεται το μήνυμα επιτυχούς αποθήκευσης ("Επιτυχία!").

Μπορούμε τώρα να μετακινήσουμε την εικόνα ώστε να φέρουμε το δεύτερο όνομα δίπλα στο μικρό κόκκινο βελάκι. Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία για όλα τα ονόματα της σελίδας.

Όταν καταχωρίσουμε και το τελευταίο όνομα της σελίδας, μπορούμε να ζητήσουμε καινούρια σελίδα. Αν όλα τα πλαίσια είναι άδεια, το αντίστοιχο κουμπί στο δεξιότερο άκρο της γραμμής θα είναι ενεργό. Αφού το πιέσουμε, θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε την επιλογή μας.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που μας πληροφορεί πόσες εγγραφές υπήρξαν σε αυτή την τελευταία σελίδα. Κατόπιν εμφανίζεται μια καινούρια σελίδα.

Μπορούμε πάλι να αρχίσουμε από την αρχή, ζουμάροντας κατάλληλα και τοποθετώντας το πρώτο όνομα της σελίδας δίπλα στο μικρό κόκκινο βελάκι.

Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέρος της εφαρμογής, όπου γίνεται όλη η σημαντική δουλειά. Τα στιγμιότυπα δείχνουν έναν τυπικό κύκλο εργασίας.